Tak besiktning

Bakgrund och målsättning;

Vårat mål är att du som fastighetsskötare, ska slippa dyra överraskningar eller oväntade problem. Med vår hjälp, får du en snabb inblick & översyn av takets skick.

Låt oss skapa en hållbar underhållsplan.

Vi från TakEx AB utför takbesiktningar av alla yttre tätskikt.

Tak Besiktningens omfattning.

Under tak besiktningen kontrollerar vi följande;

  • Taket delas in i zoner var av dessa mäts upp.
  • Montage, dvs att taket med kring detaljer är rätt monterade t.ex. uppvik, genomföringar, plåtbeslag etc.
  • Skador, dvs förekommer det synliga hål eller skador noteras detta i aktuell zon.
  • Takets vattenavrinning, dvs kontroll av brunnar, fall på hängrännor, fallkilar etc.
  • Skräp, förekommer det lösa föremål på taket.
  • Tak säkerhet, dvs kontrollerar fastighetens säkerhet på taket enligt föreskrift, ex. Livlineöglor, snörasskydd etc.
  • Skicket på takets alla zoner analyseras, dvs finns de förekomst av sprickbildning etc.
  • Upplysning och notering beskrivs på samtliga tak zoner, för en bra helhets översyn

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå